Seesaw!

Ons communicatie- en digitaal leerplatform

Van het peuter tot het zesde leerjaar vragen we om jullie kind digitaal te volgen via Seesaw.

Dit kan via de website: app.seesaw.me of via de app Seesaw parent

Van de klasleerkracht krijgen jullie bij het begin van het schooljaar of bij de start op onze school de gegevens om hierop in te loggen.

Foto’s en belangrijke informatie worden hierop gedeeld. Op dit platform krijgen de leerlingen ook digitale opdrachten, digitale toetsen en staat er info voor de leerling en zijn/haar ouders.

Via Seesaw kan je ook op een eenvoudige manier met de klasleerkracht communiceren.

Bij problemen contacteer je de klasleerkracht, brugfiguur of ICT-coördinator Nele Tilleman. We helpen je graag zo spoedig als mogelijk verder.

Oudergesprek en rapport

Naar aanleiding van het rapport of afsluiten van een trimester nodigen we jullie uit voor een vrijblijvend oudergesprek waarin we de evolutie van jullie kind in kaart brengen en bespreken.

Uiteraard zijn we steeds bereid tot een gesprek om een antwoord te vinden op eventuele bezorgdheden.

Ziek of afwezig

Als je kind ziek is, kan het niet naar school.  We vinden het fijn als je de school dan ’s morgens telefonisch verwittigt. Dan is de juf of meester ook snel op de hoogte. Kinderen vanaf de leeftijd van vijf jaar zijn leerplichtig. Ze moeten elke dag op school zijn.

​De afwezigheidsbriefjes vind je in de agenda van je kind.

De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. In uitzonderlijk geval kunnen de ouders de school vragen om medicatie toe te dienen, maar enkel als die is voorgeschreven door een arts en die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend.

Graag dan dit document invullen en meegeven in het agenda of heen-en-weer-schriftje.

Nuttige documenten

Download of bekijk de documenten als PDF.