Seesaw!

Ons communicatie- en digitaal leerplatform

Van het peuter tot het zesde leerjaar vragen we om uw kind te volgen via Seesaw.

Dit kan via de website: app.seesaw.me of via de app Seesaw parent

De klasleerkracht geeft u in het begin van het schooljaar de gegevens om hierop in te loggen.

Foto’s en belangrijke informatie worden hierop gedeeld. Op dit platform krijgen de leerlingen ook digitale opdrachten,digitale toetsen en staat er info voor de leerling en zijn/haar ouders.

Via Seesaw kan je ook op een eenvoudige manier met de klasleerkracht communiceren.

Bij problemen contacteer je de klasleerkracht, brugfiguur of ICT-coördinator Nele Tilleman. We helpen je graag zo spoedig als mogelijk verder.

Oudergesprek en rapport

Naar aanleiding van het rapport of afsluiten van een trimester nodigen we jullie uit voor een vrijblijvend oudergesprek waarin we de evolutie van jullie kind in kaart brengen en bespreken.

Uiteraard zijn we steeds bereid tot een gesprek om een antwoord te vinden op eventuele bezorgdheden.

Ziek of afwezig

Als je kind ziek is, kan het niet naar school.  We vinden het fijn als je de school dan ’s morgens telefonisch verwittigt. Dan is de juf of meester ook snel op de hoogte. Kinderen vanaf de leeftijd van vijf jaar zijn leerplichtig. Ze moeten elke dag op school zijn.

​De afwezigheidsbriefjes vind je in de agenda van je kind.