Ons schoolbestuur

De eindverantwoordelijke van de school is het schoolbestuur.

Ons schoolbestuur is:

 • vzw Vrije Basisscholen Mariawende Sint-Kruis Brugge
 • Pastorieweg 4, 8310 Sint-Kruis
 • Ondernemingsnummer: BE 0443.589.611
 • e-mailadres: info@pauljonckheere.be

Daarnaast maken we sedert 1 september 2020 ook deel uit van een groep van 8 Brugse basisscholen, nl. Scholengemeenschap Basisbrugge. Door intensief samen te werken, vergroten we het draagvlak van onze scholen.

Wens je te solliciteren in één van onze scholen?
 • Stuur dan je cv en motivatiebrief naar sollicitaties@basisbrugge.be.
 • Jaarlijks organiseren wij een sollicitantendag.
 • Je wordt hiervoor via mail uitgenodigd op basis van je cv enkele weken voordien.

CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding)

Het CLB heeft als opdracht leerlingen te begeleiden op school en in de maatschappij.

Die begeleiding situeert zich op vier domeinen:

 • leren en studeren
 • onderwijsloopbaan
 • preventieve gezondheidszorg
 • psychisch en sociaal functioneren

Als school hebben we meerdere keren per jaar een zorgoverleg van de leerlingen, waarbij het welzijn en welbevinden op de eerste plaats komt. Het CLB helpt waar nodig.

BO ‘t Speelhuis

In de buitenschoolse opvang ’t Speelhuis kan je terecht voor voor- en naschoolse opvang en vakantiewerking.

In ’t Speelhuis verwelkomen ze kinderen van 2,5 jaar tot en met het  6e leerjaar.

Brugfiguur

Als school werken we ook nauw samen met Stad Brugge. Het Flankerend onderwijsbeleid heeft als doelstelling scholen te ondersteunen, niet in hun pedagogische rol maar, door flankerende maatregelen te nemen zodat scholen hun basisrol kunnen vervullen.

De brugfiguur is er, om de brug te slaan tussen school, ouders en de buurt en om een aantal scholen te ondersteunen op vlak van welzijn, preventie, Brede school, … en zo kinderarmoede aan te pakken.

Onze brugfiguur heet Stefanie Vesschemoet. Ze is op school aanwezig elke donderdag.

Download de flyer met de nodige contactgegevens.