Warm

Basisschool Mozaïek is een warme school, je bent welkom.

Je wordt er warm onthaald. We zijn een school waar elk kind zichzelf kan zijn, waar elk kind een plekje vindt waar hij of zij zich thuis voelt. We willen een warm nest bieden voor kinderen die nood hebben aan een babbel, een luisterend oor, … Het welbevinden van ieder kind staat voorop. Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders, medewerkers, de buurt, … maken deel uit van onze warme school. We zetten dan ook heel hard in op participatie en betrokkenheid met ons schoolgebeuren.

Zorgzaam

Daarnaast zijn we ook een zorgzame school.

Elk kind is uniek en heeft zijn of haar eigen talenten en noden. We dragen zorg voor wie extra begeleiding nodig heeft. Dit kan gaan om aangepaste hulpmiddelen of een aangepast traject, maar evenzeer extra verdieping voor bij wie leren als vanzelf gaat. Onze brede basiszorg is er voor elke leerling, waarbij we ten volle inzetten op differentiatie binnen de klas.

Innovatief

We zetten in op hedendaags, innovatief onderwijs.

We zijn een katholieke school waar we traditionele waarden voorop stellen om tot samen leren en samen spelen te komen. Traditioneel betekent zeker niet dat we ter plaatse blijven stilstaan. We zetten in op hedendaags, innovatief onderwijs. Daarbij kunnen we media en digitalisering in onze huidige maatschappij niet meer wegdenken. De kinderen leren om op een kritische manier gebruik te maken van innovatieve leermiddelen om zo hun digitale competenties aan te scherpen. Een uitgewerkte visie rond media op onze school vind je via deze link.

Niet enkel media zorgt ervoor dat we sterk onderwijs aanbieden. Ook de manier van werken in de klas draagt hiertoe bij. We zetten in op binnenklasdifferentiatie, maar ook klasdoorbrekend werken.

Bij de ontwikkeling van het Masterplan voor de verbouwing van de school hielden we rekening met die innovatieve ontwikkelingen.

Goesting

Gedreven, enthousiast, dartel, bevlogen, begeesterd, …

In basisschool Mozaïek staat een gedreven team klaar dat jullie kinderen met heel veel enthousiasme de wereld laat ontdekken, het leren leert omarmen om zo de toekomst tegemoet te gaan. Het is een team dat goesting uitstraalt, goesting om te leren en te leven, zoals het leerplan van katholiek onderwijs uitdraagt (ZILL). Het is een leerplan die de ontwikkeling van 2,5 tot 12 jaar in kaart brengt. Zo wordt een totaalbeeld van het kind gecreëerd. De te behalen doelen zijn minder aan leeftijd gebonden waardoor differentiëren en klasoverschrijdend werken vanuit het leerplan mogelijk is en waar we ons als school met volle goesting achter zetten, elk kind op eigen tempo, elk met zijn of haar talent.